ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 26 iunie 2013
privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.79 din 26 iunie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.158/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 398/2013
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.06.2013
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Publicare: M.Of. nr. 390/29 iun. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
- modifică art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3); introduce alin. (2) la art. 4, alin. (11) la art. 27, alin. (41) la art. 27, alin. (11) la art. 28, art. 291, art. 292
  L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. 3 alin. (6) lit. e)
  O.U.G. nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- introduce lit. m) la art. 4 alin. (1), lit. t) la art. 5, lit. k) la art. 11, lit. c1) la art. 12
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.158/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică titlul, art. I pct. 2 - 9, art. II partea introductivă, art. II pct. 2; introduce pct. 10 și 11 la art. I, un nou pct. înaintea pct. 1 al art. II, pct. 11 la art. II, pct. 5 și 6 la art. II, alin. (2) la art. III, art. V
Modificată: L. nr.130/2018 pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- abrogă art. III alin. (2)


Duminică, 07 august 2022, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.