ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 29 ianuarie 2014
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.2 din 29 ianuarie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.132/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 161/2014
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 11.02.2014
Publicare: M.Of. nr. 104/11 feb. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.176/2000 privind dispozitivele medicale
- la data intrării în vigoare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006
  L. nr.178/2000 privind produsele cosmetice
Modifică: L. nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
- introduce alin. (11) la art. 9
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 2 alin. (8), art. 4 alin. (2), art. 5 lit. o), art. 11 lit. b), art. 15, art. 16 alin. (1) lit. a) și g), art. 16 alin. (11), art. 29, art. 45 alin. (1) lit. a) și c), art. 47, art. 48 alin. (2) și (3), art. 491 alin. (2), art. 52, art. 54 alin. (1) și (4), art. 57, art. 63 lit. e), art. 66, art. 72 lit. a), art. 160 alin. (1) și (6), art. 165 alin. (2) și (3), art. 170 alin. (3), art. 178 alin. (2) lit. a), art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (1), art. 186 alin. (3), (4) și (7), art. 1891, art. 190 alin. (2) lit. c), art. 1903 alin. (2), art. 1905, art. 1906, art. 198 alin. (1) și (3), art. 210 alin. (1), art. 211, art. 213 alin. (1) lit. d), art. 217, art. 218 alin. (1), art. 218 alin. (2) lit. d), art. 219 lit. g) și h), art. 220, art. 222, art. 223 alin. (1), art. 227 alin. (1) și (3), art. 228 alin. (5), art. 230, art. 233, art. 234 alin. (1), art. 235, art. 237 alin. (1), art. 237 alin. (2), (3) și (4), art. 238 lit. c), art. 242, art. 244, art. 246 alin. (3), art. 256 alin. (2), art. 256 alin. (5), art. 258 alin. (2), art. 259 alin. (9) și (10), art. 260 alin. (2) - (4), art. 261 alin. (5), art. 262 alin. (1), art. 265 alin. (21), art. 268 alin. (2), art. 270 alin. (11), art. 277 alin. (2), art. 298, art. 299, art. 305 lit. d), art. 330 alin. (2), art. 362 lit. b), art. 695 pct. 17, art. 729 alin. (2) și (3), art. 739, art. 7961, art. 8199, art. 81910 alin. (1), art. 836 alin. (1) lit. n), art. 840 alin. (2) și (4); introduce lit. g) la art. 4 alin. (1), lit. j), k) și l) la art. 7, alin. (2) la art. 8, lit. h) și i) la art. 16 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 20, art. 431, lit. k) la art. 72, alin. (11) la art. 91, alin. (55) - (57) la art. 93, alin. (8) la art. 93, titlul V1 cu art. 1261, 1271, 1281, 1291, 1301, 1311, 1321 și 1331, lit. q1) la art. 142, alin. (21) și alin. (22) la art. 174, alin. (31) la art. 186, alin. (11) la art. 237, art. 2621, alin. (3) la art. 295, alin. (7) - (9) la art. 331, alin. (11) la art. 3381, alin. (9) la art. 385, alin. (12) la art. 466, alin. (6) la art. 787, art. 7991, lit. m1) la art. 836 alin. (1), alin. (21) și (22) la art. 840, titlul XVIII cu art. 864 - 885, titlul XIX cu art. 886 - 903; abrogă art. 165 alin. (6), art. 214 alin. (2), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 223 alin. (2) și (3), art. 224, art. 225, art. 240, art. 243, art. 254, art. 256 alin. (3), art. 2581, art. 259 alin. (4), (5) și (6), art. 259 alin. (11), art. 261 alin. (2), art. 262 alin. (11) și (12), art. 270 alin. (1) lit. n), art. 305 lit. a1), art. 306 lit. b1); abrogă, la 1 august 2014, art. 9 alin. (5), art. 17 alin. (2) lit. o), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (2), art. 48 alin. (1) și (4), art. 491 alin. (1), art. 50, art. 51, art. 53, art. 54 alin. (3), (5) și (6), art. 190 alin. (2) lit. a), art. 190 alin. (3) lit. b), art. 241, art. 252 alin. (1) lit. e) și g); abrogă art. 244 la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. VIII alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2014; înlocuiește sintagma "control în sănătate publică " cu sintagma "inspecția sanitară de stat"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 1
  O.U.G. nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) și (2)
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prorogă termenele prevăzute la art. I pct. 7, 13, 18,19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 52, 54, 86 și 91, precum și la art. VII alin. (1)
Aprobată cu modificări: L. nr.132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și completează art. I, art. VII, art. XII; abrogă art. II-V, art. XV


Sâmbătă, 28 mai 2022, 08:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.