LEGE nr.40 din 11 aprilie 2014
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a oontractelor de concesiune de lucrări publice șl a contractelor de concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.40 din 11 aprilie 2014
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 186/2013
Cu functie: de aprobare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 275/15 apr. 2014
Functie activa:
Aprobă: O.U.G. nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.358/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Abrogată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
odata cu:
O.U.G. nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
odata cu:
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii


Duminică, 03 iulie 2022, 11:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.