LEGE nr.85 din 25 iunie 2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.85 din 25 iunie 2014 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 90/2014
- Senat: P.L. nr. L678/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
Observatii:În actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit" se înlocuiește cu sintagma "procedura falimentului instituțiilor de credit"
Publicare: M.Of. nr. 466/25 iun. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
  L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței
  O.U.G. nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  L. nr.277/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  L. nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc
  L. nr.25/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  O.U.G. nr.37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  L. nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  L. nr.207/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  O.G. nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  L. nr.15/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
Modifică: L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
- abrogă secțiunile 1-3 ale cap. III, cap. IV și art. 83
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă art. 175
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă art. 81
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.473/2014 pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Modificată: L. nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică art. 206, art. 212 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3), art. 226 alin. (1) și (5), art. 230, art. 232, art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin. (3), art. 321 alin. (4) și (6)-(9), art. 322; introduce alin. (2) la art. 5, art. 1961-1963, art. 2111, art. 2191, 2192, art. 3111 la cap. IV, art. 3181, alin. 31) la art. 320; abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), art. 209 lit. g), art. 215, art. 216 alin. (2)-(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) și (3), art. 226 alin. (4), art. 231
  L. nr.62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- introduce lit. c) la alin. (2) al art. 75
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 39 alin. (7) și art. 42 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.53/2018 DECIZIA nr. 53 din 18 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 105 alin. (1) și (2)
Modificată: O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 si 72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 75 alin. (3) si (4), art. 102 alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K, art. 143 alin. (1) si (3), art. 169 alin. (2) si (7), art. 170, art. 243 alin. (1), art. 244, art. 246 alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art. 249 alin. (2) lit. b), art. 250 alin. (1), art. 252 alin. (1), art. 258 lit. d) si e), art. 258 partea introductivă a lit. q), art. 260, art. 262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), art. 267 alin. (1) si art. 324 alin. (1); introduce pct. 73 si 74 la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61, alin. (81) la art. 102, alin. (51)-(53) la art. 133, art. 1351, alin. (2) si (3) la art. 251, art. 2511, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. (31)-(33) la art. 262 si alin. (3) la art. 267; abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, art. 264 si art. 265
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.72/2018 DECIZIA nr. 72 din 15 octombrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 102 alin. (1) teza I și a ll-a


Luni, 14 octombrie 2019, 20:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.