HOTĂRÂRE nr.457 din 15 august 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare și conditiile de organizare și desfasurare a vanzarilor de actiuni, de parti sociale și de active

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.457 din 15 august 1997
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 213/28 aug. 1997
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii și locatiei gestiunii
  H.G. nr.140/1991 privind metodologia atribuirii in locatie de gestiune sau inchirierii unor subunitati prin licitatie directa
  H.G. nr.634/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea de active ale societatilor comerciale cu capital de stat
  H.G. nr.154/1992 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate
  H.G. nr.331/1992 privind vanzarea unor terenuri ale societatilor comerciale cu capital de stat
  H.G. nr.855/1995 pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr.55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" și "Agroservice"
  H.G. nr.887/1995 cu privire la Normele metodologice privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr.55/1995
  H.G. nr.81/1996 privind stabilirea valorii terenurilor neagricole aflate in patrimoniul societatilor comerciale de tip "Agromec", "Servagromec" și "Agroservice"
Modifică: H.G. nr.1.228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii și locatiei gestiunii (abrogat prin H.G. nr.457/1997)
art.2
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.55/1998 pentru aprobarea normelor privind privatizarea societatilor comerciale și vanzarea de active, precum și a Regulamentului de organizare a F.P.S.


Sâmbătă, 28 mai 2022, 19:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.