ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 20 mai 2015
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.13 din 20 mai 2015
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.244/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 509/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 26.05.2015
Publicare: M.Of. nr. 362/26 mai. 2015
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  L. nr.111/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.542/2007 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.1.482/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.186/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.801/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.760/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1)
Modifică: O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1), abrogă art. 14
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.244/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
Modificată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- introduce alin. 61 la art. 5
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 3 lit. d); introduce lit.d1) la art. 3, alin. 11) la art. 5
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 3 lit. c), d) și e)
  L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
odata cu:
O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (11) si (7)
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (11) si (7); introduce lit. b1) la art. 3 si lit. f1) la art. 3


Duminică, 07 august 2022, 19:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.