HOTĂRÂRE nr.766 din 21 noiembrie 1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.766 din 21 noiembrie 1997
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 352/10 dec. 1997
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activitatii metrologice in constructii
  H.G. nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art. 35 și 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii
  H.G. nr.392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi in constructii
  H.G. nr.393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii
  H.G. nr.728/1994 privind aprobarea Regulamentului privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.675/2002 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
modifică anexa nr.5; înlocuiește anexa la anexa nr.5, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței", denumirea "Inspecția de stat în construcții" cu "Inspectoratul de Stat în Construcții" și denumirea "Comisia de Agrement Tehnic Construcții" cu "Comisia Națională de Agrement Tehnic în Construcții"
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
abrogă la data de 27 febr. 2005 anexele nr. 6 si nr. 7
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)

- abroga, la 27 februarie 2005, anexele nr. 6 si 7
  H.G. nr.1.231/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- modifică anexa nr. 2; înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor"
  H.G. nr.750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse; procedee și echipamente noi în construcții - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- modifică și înlocuiește anexa nr. 5


Marți, 30 noiembrie 2021, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.