ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.18 din 10 iunie 2015
privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.18 din 10 iunie 2015
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.345/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 593/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 15.06.2015
Observatii:Titlu nou: Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
Publicare: M.Of. nr. 423/15 iun. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
- introduce, la 1 iulie 2015, cap. IV1 cu art. 491 și art. 492
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.345/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică titlul; abrogă titlul II
Modificată: O.G. nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
- termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) se prorogă până la data de 31 decembrie 2019; termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, se prorogă până la data de 31 august 2019, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, caz în care termenul se diminuează corespunzător.
  L. nr.22/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
odata cu:
O.G. nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
  O.G. nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național (abrogata prin L. nr.135/2021)
- prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) până la data de 31 decembrie 2025, până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.135/2021 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiZiunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national
- aprobă O.G. nr. 5/2019


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 17:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.