LEGE nr.177 din 30 iunie 2015
pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.177 din 30 iunie 2015
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 132/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 60 zile de la publicare, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și art. 291 care intră în vigoare la 12 luni de la data intrării în vigoare a legii
Publicare: M.Of. nr. 484/2 iul. 2015
Functie activa:
Modifică: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 2, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 20, art. 24, art. 30,art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40; introduce art. 201, lit. h) și i) la art. 22, art. 221, art. 291, art. 292, art. 301, art. 331; abrogă art. 28, art. 37; înlocuiește sintagmele după cum urmează:a) „Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”; b) „Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului” cu „Inspectoratul de Stat în Construcții —I.S.C.; c) „conducerea și asigurarea calității” cu „managementul calității”; d) „agenți economici” cu „operatori economici"; e) „exigențe/cerințe esențiale" cu „cerințe fundamentale"; f) „diriginte de specialitate” cu „diriginte de șantier autorizat"; g) „responsabil tehnic cu execuția atestat” cu „responsabil tehnic cu execuția autorizat"; h) „igienă, sănătate și mediu” cu „igienă, sănătate și mediu înconjurător”; i) „siguranță în exploatare” cu „siguranță și accesibilitate în exploatare”; j) „certificarea calității produselor” cu „certificarea performanței și a conformității produselor pentru construcții”; k) „agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții” cu „agrementele tehnice în construcții"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.598/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Modificată: L. nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- termenul prevăzut la art. IV se prorogă cu 5 luni
  O.U.G. nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Termenul prevăzut la art. IV se prorogă până la data de 30 iunie 2017.


Marți, 24 mai 2022, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.