ORDIN nr.4.395 din 30 iunie 2015
al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învățământ liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferențiat pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios si a programelor școlare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferențiat pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.395 din 30 iunie 2015
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării Șiințifice
Publicare: M.Of. nr. 535/17 iul. 2015


Miercuri, 16 octombrie 2019, 03:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.