LEGE nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.6/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului administrației publice privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean
  H.G. nr.818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)
art. 10 alin. (1) si (2) si art. 12 lit. a)
  O. nr.47/2003 al ministrului economiei și comerțului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale
  O. nr.602/2003 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecție civilă a documentațiilor de investiții în construcții (abrogat prin O. nr.1.298/2006)
  H.G. nr.1.484/2004 pentru aprobarea Programului național "Sport în cartier" privind construcția și amenajarea a 1.000 de terenuri de sport în perioada 2004-2008
art.12 lit.a)
  O. nr.3/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă (abrogat prin O. nr.129/2016)
art. 5 alin. (1)
  O. nr.1.274/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire


Duminică, 20 septembrie 2020, 08:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.