ORDONANȚĂ nr.43 din 28 august 1997
privind regimul juridic al drumurilor
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.11/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3.4.1 și 3.4.2 din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2003, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2003
pct. 3.4.1 și 3.4.2 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.10/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1), ale art. 60 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și ale pct. 2.2.1 lit. a) și pct. 3.3.2 din anexa nr. 2 la ordonanță
art. 41 alin. (1), ale art. 60 alin. (1) lit. d) și ale pct. 2.2.1 lit. a) și pct. 3.3.2 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.434/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
  D.C.C. nr.732/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) și art. 60 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 47 alin. (4) și art. 60 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.773/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 60 alin. (1) lit. f)
  D.C.C. nr.1.208/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 41
  D.C.C. nr.152/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.555/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 60 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.704/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin.(1), precum și ale art. 60 alin. (1) lit. d) și f), alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 41 alin.(1), precum și ale art. 60 alin. (1) lit. d) și f), alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.356/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
  D.C.C. nr.1.071/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), precum și ale art. 611 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- art. 41 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), art. 611 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.183/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), precum și ale art. 611 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- art. 41 alin. (1), (2), art. 61 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și art. 611 alin. (1)
  D.C.C. nr.314/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
art. 41 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.441/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 și art. 50 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice raportate la dispozițiile art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.144/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 164
  D.C.C. nr.585/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 alin. (1) lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 61 alin. (1) lit. p
  D.C.C. nr.1.005/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 47 alin. (4)
  D.C.C. nr.472/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 221 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 221 alin. (2)
  D.C.C. nr.338/2014 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.506/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 611 alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 611 alin. (12)
  D.C.C. nr.95/2016 DECIZIA nr. 95 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 alin. (1) lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 61 alin. (1) lit. p)
  D.C.C. nr.564/2016 DECIZIA nr. 564 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 alin. (3)-(5) și ale anexei nr. 5 lit. a)-o) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 61 alin. (3)-(5) și ale anexei nr. 5 lit. a)-o)
  D.C.C. nr.86/2017 DECIZIA nr. 86 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 17 alin. (2)
  D.C.C. nr.180/2018 DECIZIA nr. 180 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3)-(5), art. 3 alin. (1) lit. a) și b), art. 14 și art. 15, precum și ale anexei nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată
rt. 2 alin. (3)-(5), art. 3 alin. (1) lit. a) și b), art. 14 și art. 15, precum și ale anexei nr. 1
  D.C.C. nr.445/2019 DECIZIA nr. 445 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilbr si ale art. II din Ordonanta Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
- art. 46 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).


Marți, 18 ianuarie 2022, 09:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.