ORDONANȚĂ nr.69 din 28 august 1997
privind bursele de marfuri
Fisa actului

Descriptori:

Achiziții publice
contracte, proceduri de atribuire pentru produse, servicii, lucrări prin intermediul burselor de mărfuri
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

Agenții de negociere a titlurilor de valoare în calitate de broker, dealer
agenți de brokeraj, atribuții
O.G. nr.69/1997

Amenzi
sancțiuni aplicate de C.N.V.M. pentru încălcarea prevederilor cu privire la organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții pentru produse, servicii și lucrări prin intermediul burselor de mărfuri
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)
vezi:  Contravenții

Broker
autorizare, certificat de atestare la Bursa de Mărfuri
O.G. nr.69/1997

Burse de mărfuri
regim juridic
L. nr.31/1990
O.G. nr.69/1997

societăți de bursă, organizare și desfășurare proceduri de atribuire a contractelor de achiziție pentru produse, servicii și lucrări, obligații
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

Camera arbitrală a bursei de mărfuri
organizare
O.G. nr.69/1997

Case de compensații interbancare
societăți comerciale pe acțiuni, atribuții
O.G. nr.69/1997

Comerț
burse de mărfuri, organizare, regim juridic
L. nr.31/1990
O.G. nr.69/1997

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
comision, achitare de societăți de bursă intermediare pentru contractele de achiziție atribuite, participantului câștigător
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

piețe reglementate de mărfuri și servicii și instrumente derivate
O.G. nr.69/1997

Comision
și taxe de participare, plată de către câștigătorul contractului de achiziție pentru produse, servicii și lucrări, organizat în licitație de bursă
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

Confidențialitate
informații confidențiale
burse de mărfuri
O.G. nr.69/1997

Contracte
de bursă de mărfuri, tranzacții
O.G. nr.69/1997

Lucrări
servicii și produse, contract de achiziție, atribuire, condiții
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

Persoane fizice
brocker-dealer, condiții
O.G. nr.69/1997
R. nr.3/1997   (B.N.R.)

Piață de capital
negocierea titlurilor de valoare, de către brocker-dealer
O.G. nr.69/1997

Piețe la disponibil, la termen și cu opțiuni
ale bursei de valori, organizare
O.G. nr.69/1997

Produse
servicii și lucrări, contract de achiziție, atribuire, condiții
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

Servicii și lucrări
contracte de achiziție, atribuire, condiții
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)

Taxe
de participare la procedura și contravaloarea documentației de licitație pentru contract de achiziție, produse, servicii și lucrări, plată
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)


Marți, 20 octombrie 2020, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.