LEGE nr.269 din 6 noiembrie 2015
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.269 din 6 noiembrie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 405/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 843/12 noi. 2015
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- modifică titlul, art. I partea introductivă, art. I pct. 2; introduce pct. 11-13 la art. I, pct. 3-11 la art. I, art. III; abrogă art. II
Abrogă: H.G. nr.1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul și de colectare, precum și termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare
Modifică: L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2015 și modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (2), art. 27 alin. (5) și (6), art. 291, art. 33, art. 39 alin. (2) partea introductivă, art. 57, art. 58, art. 60, art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1) și (2), art. 65 alin. (1), art. 66, art. 72; abrogă art. 27 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 28, art. 292, art. 59, art. 61, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 4/2015 și modifică art. 7 alin. (1), art. 7 alin. (3), art. 7 alin. (5) și (6), art. 7 alin.(7), art. 11 lit. a), art. 17 alin. (1) și (3); introduce alin. (11) la art. 7, alin. (61) la art. 7, lit. c2) la art. 12, lit. k5) la art. art. 12 ; abrogă art. 7 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 12 lit. b) pct. v)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.817/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind uriele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Modificată: L. nr.158/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. III alin. (1)
  L. nr.35/2018 pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsun de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- introduce alin. (3) la art. III
  O.U.G. nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
- introduce alin. (11) la art. III
  L. nr.136/2022 pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si pentru modificarea art. III alin. (1), (11) si (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activitătii de îmbunătătiri funciare
- modifică art. III alin. (1), (11) si (3)


Duminică, 07 august 2022, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.