ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 23 decembrie 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Fisa actului

Descriptori:

Achiziții publice
interne/externe
H.G. nr.55/1998
O.U.G. nr.88/1997

Act de comerț
negociere, vânzare acțiuni ale societăților comerciale
O.U.G. nr.88/1997

Active
ale societăților care se privatizează, vânzare
ofertă de vânzare
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.59/1998   (M.P.)
H.G. nr.55/1998

plata integrală/rate, utilizare în sistem leasing/imobiliar
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.61/1998   (M.P.)
H.G. nr.55/1998

raport de evaluare, stabilire preț de ofertă
H.G. nr.55/1998
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.62/1998   (M.P.)

ale societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar
vânzare cu plată integrală sau în rate
O.U.G. nr.88/1997

și acțiuni
vânzare, preț, evaluare, adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România ANEVAR
O. nr.288/1998   (M.P.)
O.U.G. nr.88/1997

valori mobiliare, definiție
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.31/1990

Acționari
vânzare acțiuni prin ofertă publică, condiții
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.31/1990

Acțiuni
ale societăților comerciale, stat acționar, vânzare către persoane fizice și juridice, române și străine, destinația sumelor
H.G. nr.450/1999
O.U.G. nr.88/1997

ale societăților comerciale care se privatizează, vînzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
O. nr.133/1998   (M.P.)
O. nr.60/1998   (M.P.)
H.G. nr.450/1999

ale societăților comerciale, regiilor autonome organizate conform L. nr. 15/1990 vânzare cu plata în rate, termen, condiții, constituire drept de gaj
O.U.G. nr.88/1997

ale societăților comerciale din turism care se privatizează, contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.441/2001
O.U.G. nr.52/2001

la societăți pe acțiuni, emisie, dobândire, mod de transmitere, mențiuni
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.31/1990

și active
proprietăți imobiliare, vânzări, preț evaluare adoptat de Asociația Națională a Evaluatorilor din România ANEVAR
O. nr.288/1998   (M.P.)
O.U.G. nr.88/1997

vândute către asociația formată din salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la Societatea Națională de Telecomunicații -S.A., nu fac obiectul tranzacțiilor pe o durată de 5 ani de la data dobândirii
H.G. nr.947/1999
O.U.G. nr.88/1997

Agenți de privatizare
atribuții, excepții
H.G. nr.450/1999
O.U.G. nr.88/1997

Asociații
din agricultură, cumpărare de acțiuni, active ale societăților comerciale care dețin terenuri agricole, condiții
L. nr.36/1991
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.268/2001

Asociații ale salariaților
constituire, dobândire de acțiuni, modalitate de plată, condiții
O.U.G. nr.88/1997

membrilor consiliilor de administrație, pensionari cu ultimul loc de muncă la societăți comerciale care se privatizează, constituire pentru achiziții interne de acțiuni emise de societăți comerciale care se privatizează, condiții, statut
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
H.G. nr.55/1998

Asociații pentru dobândire de acțiuni, părți sociale
constituire
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
H.G. nr.55/1998

Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
acțiuni, vânzare, oferte

privatizare
societăți comerciale
H.G. nr.450/1999
O.U.G. nr.88/1997

proprietăți imobiliare, acțiuni, active, vânzare, preț, evaluări adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România -A.N.E.V.A.R.
O. nr.288/1998   (M.P.)
O.U.G. nr.88/1997

sucursale teritoriale, atribuții
O.U.G. nr.88/1997

vânzare către asociația formată din salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" -S.A. a unui pachet de acțiuni deținute de stat la Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" -S.A., aprobare mandat
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.947/1999

vânzare de acțiuni, achiziții externe și interne
O.U.G. nr.88/1997

Bugetul de stat
proceduri și competențe de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.43/2001

Bunuri
active corporale și necorporale ale societăților comerciale, privatizare
O.U.G. nr.88/1997

imobile preluate de stat (terenuri și clădiri)
în baza unor legi, acte administrative, hotărâri judecătorești de confiscare, restituire către foștii proprietari, condiții
O.U.G. nr.88/1997

reparare prejudicii societăților comerciale, terenuri și clădiri evidențiate în patrimoniu, de către instituțiile publice implicate, ca urmare a restituirii bunurilor mobile către foștii proprietari, condiții
O.U.G. nr.88/1997

Burse de valori
acțiuni ale societăților comerciale la care statul/administrație publică locală este acționar, tranzacții
O.U.G. nr.88/1997

Certificat de obligații bugetare
situația obligațiilor societății comerciale prin certificatul de obligații bugetare
O.U.G. nr.88/1997

Compania Națională de Electricitate S.A.
înființare, restructurare
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.365/1998
H.G. nr.138/2000
H.G. nr.627/2000
O. nr.48/1999   (M.I.C.)

Concesionare
terenuri
din administrarea unor societăți comerciale care se privatizează, redevențe
O.U.G. nr.88/1997

proprietate publică a Regiei Naționale a Pădurilor, condiții
L. nr.219/1998
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)

Contracte
de închiriere
locatari, cumpărare active disponibile din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, negociere, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

de leasing
cu clauza irevocabil de vânzare pentru active din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, condiții
L. nr.133/1999
O.G. nr.51/1997
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

vânzare-cumpărare
acțiuni, părți sociale și active
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.450/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
privatizarea societăților comerciale
O.U.G. nr.88/1997

procesul de privatizare
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.54/1998

Curtea de Conturi
control resurse financiare rezultate din vânzarea acțiunilor societăților comerciale la care statul este acționar
O.U.G. nr.88/1997

Curți de apel
competență în soluționarea litigiilor, cereri prin care se atacă o operațiune sau un act privitor la accelerarea reformei economice
O.U.G. nr.88/1997

Datorii
ale societăților comerciale, conversie, modalități
O.U.G. nr.88/1997

Dividende
aferente acțiunilor dobândite de către asociațiile salariaților/membrilor consiliilor de administrație și pensionari, sume neimpozabile
O.U.G. nr.88/1997

neimpozabile, condiții
O.U.G. nr.88/1997

Drept de proprietate, imobile
desmembrămintele dreptului de proprietate imobiliară și sarcini, evidență cadastral juridică
L. nr.7/1996
O.U.G. nr.88/1997

Energie termică
sector, programe de restructurare, etape
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.138/2000

Fisc
certificate de sarcini fiscale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.791/1999   (M.F.)

Gaj
drept de constituire vânzare în rate, acțiuni ale societăților comerciale și regiilor autonome organizate conform L. nr. 15/1990
O.U.G. nr.88/1997

Imobile
preluate de către stat, despăgubiri societăților comerciale pentru terenuri și clădiri evidențiate în patrimoniu, ca urmare a restituirii către foștii proprietari, de către instituțiile publice implicate
O.U.G. nr.88/1997

Impozit
înlesniri, amânări la plată, aprobarea procedurii și a competențelor de acordare, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1.195/2001   (M.F.P.)

pe dividende
mod de calcul
O.G. nr.26/1995
O.U.G. nr.88/1997

Investiții străine
promovare
O.U.G. nr.88/1997

Întreprinderi de stat
privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Întreprinderi mici și mijlocii
clasificare
O.U.G. nr.88/1997

cumpărare active utilizate în baza unor contracte de închiriere, contracte de gestiune sau a unor contracte de asociere în participațiune, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

Leasing
cu clauză irevocabilă de vânzare din active din patrimoniul R.A. a Distribuției și Exploatării Filmelor "România Film ", aprobare, condiții
L. nr.133/1999
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.1/2000   (O.F.C.)

Licitații publice
acțiuni, părți sociale și active, vânzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

organizare și desfășurare, vânzare acțiuni și active ale societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)
O. nr.61/1998   (M.P.)
O. nr.62/1998   (M.P.)

procedură vânzare societăți comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Locația gestiunii
contract în derulare, societăți comerciale și regii autonome, încheiere contracte de leasing imobiliar, condiții
O.U.G. nr.88/1997

Mediu înconjurător, ecologie
societăți comerciale, bilanț de mediu, avizare, condiții
O.U.G. nr.88/1997

Oferta publică
vânzare/cumpărare active ale societăților comerciale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Onorarii
agenți de privatizare a societăților comerciale, stabilire, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Patrimoniu
active corporale și necorporale
ale societăților comerciale la care statul este acționar, privatizare
O.U.G. nr.88/1997

Părți sociale
destinația sumelor încasate în cadrul procesului de privatizare
O.U.G. nr.88/1997

vânzare de active, acțiuni sau părți sociale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Plăți integrale/rate
vânzare acțiuni, părți sociale, efectuare, categorii de persoane beneficiare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
vezi:  locuințe

Plăți în rate
vânzare acțiuni, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Presă
sistem electronic, lista cu societățile comerciale care se privatizează, publicitate
O.U.G. nr.88/1997

Prescripție extinctivă
pentru
soluționarea litigiilor, accelerare reformă economică
O.U.G. nr.88/1997

Privatizare
regim juridic
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

aviz de mediu, conținut
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.709/1999   (M.A.P.P.M.)

capacități de producție aferente unor activități conexe ale Regiei Naționale a Pădurilor, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)

onorariul agenților de privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

sector energetic
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998

Societatea Comercială Combinatul Siderurgic "Sidex "-S.A. Galați, măsuri
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.119/2001
H.G. nr.1.032/2000
H.G. nr.1.100/2001

societăți comerciale, regii autonome
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

din turism, stat acționar, strategie, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.7/2001
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001

vânzare active în sistem leasing imobiliar, raport de evaluare, stabilire preț ofertă
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

tratative vânzare pachete de acțiuni la societățile comerciale, participare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.2.113/1998   (M.F.)

Program de restructurare
în sectorul energiei electrice și termice, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.138/2000

reorganizare regii
O.U.G. nr.88/1997

Publicitate
în presă/sistem electronic, liste cu societăți comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997

Regia Națională a Pădurilor
privatizare, capacități de producție, activități conexe, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)

Regii autonome
reorganizare, restructurare
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997

Salariați
asociații, achiziții interne, acțiuni
O.U.G. nr.88/1997

Sindicate
participare la conducerea APAPS
O.U.G. nr.88/1997

Societatea Comercială Combinatul Siderurgic "Sidex"-S.A. Galați
privatizare, măsuri
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.119/2001
H.G. nr.1.032/2000
H.G. nr.1.100/2001

Societăți comerciale (exclusiv române)
capital social, patrimoniu
L. nr.31/1990
L. nr.18/1991
O.U.G. nr.88/1997

certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, capital social, majorare cu valoarea terenului
O.U.G. nr.88/1997

certificat de obligații bugetare
O.U.G. nr.88/1997

cu datorii restante, restructurare și privatizare, dizolvare, lichidare, măsuri
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997

evaluare, măsuri de reorganizare, dizolvare, lichidare, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

închiderea operațională și vânzarea acțiunilor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea, lichidarea societăților comerciale supuse privatizării, condiții
O.U.G. nr.88/1997

lichidator, contract de angajare, condiții, atribuții
O.U.G. nr.88/1997

licitații, organizare și desfășurare vânzare acțiuni ale societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)

litigii, soluționare, cauțiune, termen de prescripție
O.U.G. nr.88/1997

privatizare
patrimoniu, reevaluare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.834/1991
H.G. nr.450/1999
O. nr.59/1998   (M.P.)

vânzare active cu plată integrală, cu plata în rate, în sistem leasing imobiliar
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.61/1998   (M.P.)

reguli speciale pentru anumite societăți comerciale
O.U.G. nr.88/1997

supuse privatizării, acordarea unor facilități la plata obligațiilor bugetare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.655/2000

și regii autonome, contracte în derulare de locație de gestiune, închiriere, asociațiune în participațiune, încheiere contract de leasing imobiliar, condiții
O.U.G. nr.88/1997

vânzarea de acțiuni, de părți sociale și active, dosar de prezentare, stabilire preț de ofertă
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
vezi:  Societăți comerciale la care statul este acționar

Societăți comerciale din turism
stat acționar, privatizare, strategie, modalități, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001

Societăți comerciale la care statul este acționar
privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Taxe
proceduri și competențe de acordare a unor înlesniri, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997

Terenuri
deținute de societățile comerciale care se privatizează, concesionate, redevențe
O.U.G. nr.88/1997

din incintă, obținere titluri de proprietate, condiții, excepții
O.U.G. nr.88/1997

drept de superficie, deținute în administrarea societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997

în administrare, situație juridică neclarificată, privatizare fără includere în capitalul social al societății comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997

vânzare, condiții
O.U.G. nr.88/1997

Terenuri deținute de societățile comerciale
vânzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Terenuri proprietate a statului
domeniu public, domeniu privat, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.113/1992
H.G. nr.517/1999

Termene de plată
obligații, plăți
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.379/1998   (M.F.)
vezi:  Prescripție extinctivă

Titlu de proprietate asupra terenurilor
din incinta societăților comerciale care se privatizează, condiții, excepții
O.U.G. nr.88/1997

Titluri de valoare
Agenția Valorilor Mobiliare
emitere de către societăți comerciale, vânzare
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997

Tranzacții
leasing
vânzare active societăți comerciale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Turism
privatizare societăți comerciale din turism, accelerare și finalizare, strategie, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001

Vânzare/cumpărare
achiziții, externe, vânzare, acțiuni, condiții
O.U.G. nr.88/1997

de acțiuni și părți sociale ale societăților comerciale care se privatizează, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

sume rezultate din vânzarea cu plata în rate a acțiunilor emise de societățile comerciale la care statul este acționar, devenite scadente, prelevare la bugetul statului
O.U.G. nr.88/1997

terenuri din
administrarea unor societăți comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997


Vineri, 03 decembrie 2021, 22:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.