ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 23 decembrie 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.260/2002 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.
  H.G. nr.1.377/2002 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A
  H.G. nr.1.413/2002 privind declararea Societății Comerciale "I.C.P.E." - S.A. București societate comercială de interes strategic
  H.G. nr.1.450/2002 pentru aprobarea prevederilor contractului de servicii financiare dintre Ministerul Industriei și Resurselor, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited și ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societății Naționale a Petrolului "Petrom " - S.A.
  H.G. nr.1.455/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  H.G. nr.1.520/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2003
  H.G. nr.1.554/2002 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței privind activitatea de privatizare pe anul 2003
  H.G. nr.8/2003 privind aprobarea strategiei de privatizare a Societății Comerciale "Faur" - S.A. București, societate comercială inclusă în componenta "Privatizare a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
  H.G. nr.43/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2003
  H.G. nr.161/2003 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Tutunul Românesc" - S.A. din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  H.G. nr.284/2003 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2003
  H.G. nr.550/2003 privind gestionarea și valorificarea acțiunilor rezultate din conversia creanțelor bugetare ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A.
art.41 alin. 2 lit.d)
  O. nr.310/2003 al ministrului industriei și resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
  O. nr.806/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind instituirea procedurii de administrare specială
  H.G. nr.653/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003
art.41 alin (1) si alin. (2) lit. d)
  H.G. nr.692/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A
art.41 alin. (2)
  H.G. nr.773/2003 pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)
art. 41 alin. (2) lit. b) si d)
  H.G. nr.905/2003 pentru aprobarea prevederilor contractului privind componenta variabilă a onorariului, încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și Credit Suisse First Boston International, în vederea privatizării Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș
  H.G. nr.924/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare și suplimentarea serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
art. 4-1 alin. (2) lit. b) si d)
  H.G. nr.998/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A.
art.41 alin. (2) lit. g)
  H.G. nr.1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăților comerciale de distribuție a gazelor naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș
art.41 alin. (2) lit. d)
  H.G. nr.1.141/2003 pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2003
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.1.261/2003 privind modificarea Contractului de onorariu de succes încheiat de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. cu BNP Paribas
art. 41 alin. (2) lit b)
  H.G. nr.1.283/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș
art. 41 alin. (2) lit. b) si d)
  H.G. nr.1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/ societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art.41 alin. (2) lit. b)
  H.G. nr.1.511/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.1.522/2003 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.1.560/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Oltenia" - S.A. și "Electrica Moldova" - S.A.
art. 41 alin. (2) lit. d)
  H.G. nr.95/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2004
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice
art.41 alin.(2) lit.b)
  H.G. nr.210/2004 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.485/2004 pentru aprobarea Strategiei de restructurare și privatizare a Companiei Naționale "Romarm" - S.A. și a filialelor sale
art.41 alin.(2) lit.d)
  H.G. nr.645/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
art.5 alin.(1)
  H.G. nr.800/2004 privind declararea Societății Comerciale "EUROTEST" - S.A. București societate comercială de interes strategic și transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la această societate comercială din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
art.3 lit.b)
  H.G. nr.863/2004 privind declararea Societății Comerciale "SIMTEX" - S.A. București societate de interes strategic și aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la această societate comercială de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei și Comerțului
art.3 lit. b)
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
art.41 alin. (2) lit.a)
  H.G. nr.1.090/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
art.41 alin. (2) lit. b)
  H.G. nr.1.146/2004 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2004
  H.G. nr.1.329/2004 privind mandatul instituției publice implicate și aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăți din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
art.41
  H.G. nr.1.624/2004 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Integrării Europene pe anul 2004
  H.G. nr.1.649/2004 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București
art.41 alin. (2) lit. d)
  H.G. nr.1.634/2004 privind încheierea Actului adițional la Contractul pentru servicii de consultanță încheiat între Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și firma PricewaterhouseCoopers LLP (abrogat prin H.G. nr.943/2006)
  H.G. nr.1.755/2004 pentru aprobarea încheierii contractului privind componenta variabilă a onorariului încheiat între Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A. și Banc of America Securities Limited din Marea Britanie în vederea privatizării Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
  O. nr.741/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala "Uzina Mecanică Cugir" - S.A.
  H.G. nr.2.040/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004
art.9 alin. (1)
  H.G. nr.2.149/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2004
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.2.150/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2005
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.2.165/2004 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2005
  H.G. nr.2.168/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Complexul Energetic Turceni" - S.A.
art.41 alin. (2) lit.d)
  H.G. nr.2.237/2004 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2005
  O.U.G. nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici
  O. nr.855/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-Service" - S.A
art. 180 din Norme
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
art. 41 alin. (1) si (2)
  O. nr.23/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instrucțiunii nr. 7/2005 privind înserierea și numerotarea valorilor mobiliare
  O.U.G. nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
  H.G. nr.546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum și privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăți
art. 41 alin. (2) lit. d)
  H.G. nr.545/2005 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și a Societății Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.
art. 41 alin. (2) lit. d)
  H.G. nr.623/2005 privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
art. 41 alin. (2) lit. d) si art. 15
  H.G. nr.708/2005 pentru modificarea pct. 1 și 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.329/2004 privind mandatul instituției publice implicate și aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăți din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.698/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2005
  H.G. nr.727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Romtelecom" S.A
art.41 alin. (2) lit.d)
  H.G. nr.728/2005 privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
art.41 alin. (1) lit. d)
  H.G. nr.774/2005 privind unele măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A.
art. 41 alin. (2) lit.d)
  H.G. nr.831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces
art. 41
  H.G. nr.832/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Comercială "OMV Petrom" S.A. București prin metode specifice pieței de capital
  H.G. nr.826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. prin metode specifice pieței de capital
  H.G. nr.827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș prin metode specifice pieței de capital
  H.G. nr.842/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2010
  H.G. nr.1.196/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2010
  H.G. nr.122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2011
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.518/2011 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2011
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.86/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012
art. 9 alin. (1)
  H.G. nr.170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul2012
  H.G. nr.252/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție a energiei electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" S.A., "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - SA. și "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - SA. prin metode specifice pieței de capital (abrogat prin H.G. nr.85/2013)
art. 41 și art. 13 alin. (1) lit. b)


Miercuri, 01 decembrie 2021, 09:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.