ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 23 decembrie 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
prevederile alin. (1) al art. 9
  O.U.G. nr.208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  O.G. nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor
  O. nr.98/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.7/2005)
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.653/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003
  O.G. nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  H.G. nr.1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/ societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  L. nr.556/2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.1.540/2003 pentru modificarea lit. a) a pct. 5 din Strategia de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  L. nr.169/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
  H.G. nr.837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  L. nr.336/2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  H.G. nr.1.407/2004 pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  H.G. nr.1.647/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale la care Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar
  L. nr.442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  L. nr.498/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.7/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.367/2010)
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  H.G. nr.760/2005 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A
  H.G. nr.761/2010 privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 17:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.