HOTĂRÂRE nr.1 din 6 ianuarie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1 din 6 ianuarie 2016
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 22/13 ian. 2016
Rectificare: M.Of. nr. 78/3 feb. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
totodata, abrogă:
H.G. nr.783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005
H.G. nr.1.840/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.610/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.795/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Lipova și în administrarea Consiliului Local al Orașului Lipova, județul Arad
H.G. nr.580/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
H.G. nr.1.861/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.213/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.195/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.579/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.618/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.192/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.616/2009 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.620/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.296/2010 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.768/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.50/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.071/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013
H.G. nr.20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal "
H.G. nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.613/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.77/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.421/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
H.G. nr.367/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
  H.G. nr.314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice, precum și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică titlul VIII pct. 154 alin. (2) și (4); înlocuiește anexa nr. 44
Rectificare: M.Of. nr. 78/3 feb. 2016
Modificat: H.G. nr.159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică și completează anexa; modifică și înlocuiește anexele nr. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 și 45 din titlul VIII; introduce anexa nr. 221 la titlul VIII
dispune republicarea
Referit de: nr.263/CA/2016/2016 Sentința nr. 263/CA/2016 — PI din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Oradea — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal
- dispune anularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 cu privire la:(i) sintagma „în antrepozitul fiscal în care acestea au fost produse” din cuprinsul normei 82 alin. (2); (ii) sintagma „în care a fost produs și denaturat alcoolul etilic — materie primă, respectiv prin utilizarea sistemului integrat,așa cum este acesta definit la pct. 82 alin. (2) teza a doua" din cuprinsul normei 79 alin. (5) teza II
Modificat: H.G. nr.284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică la Titlul II pct. 11 alin. (1), pct. 12 alin.(3) exemplul (1), pct. 24 alin.(1) lit.a), lit.e) subpct. (ii), la Titlul III pct. 4 alin.(3), la Titlul IV pct. 14 alin.(6) lit.a) subpct. (iv) și ultimul paragraf, pct. 33 alin.(2) al patrulea paragraf, pct. 33 alin.(3) lit.g) teza a doua, pct. 33 alin.(4) tezele 1-5, pct. 33 alin.(5) tezele 6 și 7, pct. 34 alin.(1) partea introductivă, pct. 43 alin.(7), la Titlul V pct. 4, la Titlul VI pct. 26, la Titlul VII pct. 4 alin.(7), pct. 32 alin.(3) și (6), pct. 34 alin.(3), pct. 37 alin.(5) lit.a), pct. 74 alin.(1) și (5), pct. 78 alin.(6) lit. b) și c), pct. 79 alin. (1), (4), (8), (14) - (16) și (18) - (20); introduce la Titlul I, secțiunea 21 cu pct. 5 la cap.II, la Titlul II alin.(41) la pct. 17, alin.(5) la pct. 33, la Titlul III alin.(11) la pct. 1, pct. 21 și secțiunea 41, la Titlul IV, pct. 21, alin. (41) și (42) la pct. 33, la Titlul V, secțiunea 61 la cap. III cu pct. 171, pct. 191 la secțiunea a 8-a, la Titlul VII, alin.(11) la pct. 16, secțiunea a 5-a la cap.XII cu pct. 871; abrogă pct. 11 alin.(4) la Titlul II, pct. 33 alin.(1) lit.g) și h) la Titlul IV, pct. 6 alin.(1), pct. 11 alin.(2) și (3) și pct. 20 la Titlul V, pct. 22 alin.(2) și anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal la Titlul VI, pct. 79 alin. (21) și pct. 107 la Titlul VII
  H.G. nr.354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică la Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - pct. 1, pct. 2, pct. 4 alin. (3), la Titlul IV - Impozitul pe venit - la cap. I secțiunea 1, cu pct. 1-21, pct. 4, pct. 6 alin. (4) lit. b), pct. 8, pct. 9, secțiunea a 6-a cu pct. 11, pct. 12 alin. (1) partea introductivă, pct. 13 alin. (4) și (6) - (8), pct. 14 alin. (2), (6) și (12), la cap. III secțiunea a 4-a cu pct. 15, pct. 26 alin. (4), pct. 27, pct. 28 alin. (6) prima teză, la cap. VII secțiunea a 3-a pct. 30, la cap. VII secțiunea a 4-a pct. 31, pct. 35, pct. 36, la cap. XI secțiunea a 3-a pct. 37, la cap. XI secțiunea a 4-a pct. 38, la cap. XI secțiunea a 5-a pct. 39, pct. 41 alin. (2) lit. c), pct. 41 alin. (3) lit. b), pct. 42 alin. (3), pct. 43 alin. (6), pct. 44, pct. 45, pct. 46 alin. (6), pct. 46 alin. (8) lit. a), b) și partea introductivă a lit. c), pct. 46 alin. (10) și (11), la Titlul V - Contribuții sociale obligatorii - pct. 3 alin. (1) și (4), pct. 4 prima teză, pct. 7, la cap. II titlul secțiunea a 5-a, pct. 8, titlul cap. III, pct. 10, la cap. III titlul secțiunea a 2-a, pct. 11 alin. (1), (6) și (9), la cap. III titlul secțiunea a 4-a, pct. 14, la cap. III titlul secțiunii a 6-a, pct. 16, la Titlul VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - pct. 20 alin. (2), pct. 21, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - pct. 8 alin. (31), (35), (39) și (40), pct. 14 alin. (3) și (4), pct. 15 alin. (2) și (3), pct. 16 alin. (1), pct. 17 alin. (4) și (5), pct. 21 alin. (18), pct. 29, pct. 30 alin. (7) și (10), pct. 31 alin. (2) și (4), pct. 32 alin. (2), pct. 33 alin. (1), pct. 35 alin. (4) și (5), pct. 36 alin. (1), pct. 37 alin. (1), pct. 39 alin. (1), pct. 40 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (10), (11) și (13), pct. 42 alin. (3), pct. 44, pct. 45, pct. 46 alin. (1), pct. 50, pct. 51, pct. 56, pct. 57, pct. 74 alin. (2), (6) și (8), pct. 78 alin. (2) și (8), pct. 158 alin. (3), la Titlul IX - Impozite și taxe locale - pct. 76, pct. 83, pct. 84 alin. (4) - (6) și (8) - (10), pct. 84 alin. (11) lit. c), pct. 84 alin. (12) și pct. 161 lit. c); introduce la Titlul II - Impozitul pe profit - alin. (31) la pct. 5, pct. 161, cap. III1 cu pct. 401, la Titlul IV - Impozitul pe venit - la cap. I secțiunea 1 pct. 22, alin. (11) la pct. 7, lit. v1) la pct. 7 alin. (5), secțiunea a 21-a cu pct. 71 la cap. II, secțiunea a 31-a cu pct. 81 la cap. II, secțiunea a 7-a cu pct. 111 la cap. II, alin. (13) la pct. 14, alin. (4_3) la pct. 33, teza a unsprezecea la pct. 33 alin. (5), secțiunea a 31-a cu pct. 371 la cap. XI, alin. (12) la pct. 46, la Titlul V- Contribuții sociale obligatorii - pct. 41, alin. (3) la pct. 6, pct. 161, pct. 201 și 202, cap. VIII, la Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată - alin. (15) la pct. 3, alin. (14) la pct. 4, alin. (12) și (13) la pct. 8, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - alin. (21) la pct. 165, pct. 1701, 1702 și anexa nr. 46, la Titlul IX - Impozite și taxe locale - alin. (6) la pct. 23 abrogă la Titlul II - Impozitul pe profit - pct. 13 alin. (1) lit. i), cap. II secțiunea a 7-a pct. 24, la Titlul IV - Impozitul pe venit - pct. 6 alin. (9), secțiunea a 5-a cu pct. 10, pct. 21, pct. 26 alin. (1) și (2), pct. 42 alin. (2), pct. 43 alin. (5), pct. 43 alin. (10) și (11), la Titlul V - Contribuții sociale obligatorii - pct. 9 alin. (4), cap. III secțiunea a 3-a cu pct. 12 și 13, cap. III secțiunea a 5-a cu pct. 15, pct. 17, cap. III secțiunea a 61-a cu pct. 171, secțiunea a 7-a cu pct. 18 și secțiunea a 8-a cu pct. 19 și 191, cap. IV al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a cu pc t. 21 și 22, cap. V al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a pct. 23-26, cap. VI al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a pct. 27 și 28, cap. VII cu secțiunea 1 pct. 29, la Titlul VII - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - pct. 22 alin. (3) și secțiunea a 2-a pct. 25, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - pct. 1 alin. (1), cap. I secțiunea a 8-a cu pct. 18 -20, pct. 32 alin. (1), cap. I secțiunea a 10-a subsecțiunea 1 cu pct. 41, pct. 47 alin. (1), cap. I secțiunea a 12-a subsecțiunea 1 cu pct. 53 și la Titlul IX - Impozite și taxe locale - pct. 84 alin. (11) lit. d)
  H.G. nr.435/2018 pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică și înlocuiește anexa nr. 40
  H.G. nr.874/2018 pentru modificarea și completarea titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică pct. 92 alin. (2), (5) si (12) de la Titlul VIII; introduce pct. 921 la Titlul VIII
  O.U.G. nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
- prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, până la data de 31 iulie 2019 inclusiv
  H.G. nr.213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică titlul VII pct. 23 alin. (1) lit. b) si pct. 37 alin. (11); introduce alin. (8) la pct. 38 al titlului VII
  H.G. nr.284/2020 pentru modificarea titlului VIII "Accize si alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică titlul VIII pct. 79 alin. (4) si pct. 82 alin. (2); abrogă pct. 79 alin. (5) de la titlul VIII
  H.G. nr.340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică pct. 86 alin. (2) lit. e) si h) din titlul VII; introduce alin.(21) la pct. 86, alin. (20) si (21) la pct. 88, anexele nr. 5 si 6 la titlul VII
  H.G. nr.864/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
- modifică anexa: la titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” modifică pct. 4 alin. (5) exemplul nr. 2, pct. 7 alin. (11), pct. 24 alin. (7), pct. 32 alin. (6), pct. 37 alin. (13), pct. 38, pct. 52 alin. (21) lit. b), pct. 78 alin. (6) lit. b) si c), pct. 78 alin. (11), pct. 88 alin. (1) lit. c) si d), pct. 88 alin. (20) si modifică si înlocuieste anexa nr. 5, la titlul VIII ”Accize si alte taxe speciale” modifică pct. 5 alin. (1), pct. 6 alin. (6), pct. 8 alin. (3), pct. 8 alin. (9) lit. g), pct. 23 alin. (1) lit. g), pct. 30 alin. (24), pct. 46 alin. (3), pct. 92 alin. (2), pct. 92 alin. (3), pct. 92 alin. (4) lit. c), pct. 921 alin. (1) si (2), pct. 93 alin. (4) lit. c), pct. 120 alin. (2), pct. 120 alin. (4) lit. b) si modifică si înlocuieste anexa nr. 19; la titlul II ”Impozitul pe profit” introduce lit. d) la pct. 13 alin. (2), la titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” introduce alin. (121) la pct. 7, sect. a 5-a alcătuită din pct. 101 la cap. IV, alin. (31) la pct. 52 si alin. (141) la pct. 79, la titlul VIII ”Accize si alte taxe speciale” introduce alin. (8) si (9) la pct. 1, lit. f1) la pct. 8 alin. (9), alin. (341) la pct. 8, alin. (391) la pct. 8, lit. f1) la pct. 23 alin. (1), alin. (171) la pct. 30, lit. d) la pct. 61 alin. (7), lit. e) la pct. 83 alin. (3), alin. (21) la pct. 92 si alin. (5) la pct. 144; la titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” abrogă pct. 37 alin. (3) si (12) si pct. 83 alin. (4), la titlul VIII ”Accize si alte taxe speciale” abrogă pct. 6 alin. (1) - (5), pct. 8 alin. (2) si (4), pct. 11 alin. (1) si (3) - (5) si subsect. a 4-a alcătuită din pct. 164 de la cap. I sect. a 22-a


Joi, 21 ianuarie 2021, 22:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.