ORDIN nr.42 din 26 ianuarie 2016
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului/inspecției de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.42 din 26 ianuarie 2016
Emitent: Ministerul Transporturilor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 84/4 feb. 2016
Functie activa:
Abrogă: O. nr.792/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.655/2016 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor
  O. nr.656/2016 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră
Abrogat: O. nr.691/2016 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră


Joi, 29 octombrie 2020, 18:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.