Instrucțiune nr.1 din 10 martie 2016
privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Identificare act:
Numar/data: Instrucțiuni nr.1 din 10 martie 2016
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
În vigoare: Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.
Publicare: M.Of. nr. 230/29 mar. 2016
Functie pasiva:
Modificat: I. nr.1/2017 Instrucțiune privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
  I. nr.2/2020 Instrucțiune pentru modificarea anexelor nr. 1—4 din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare


Marți, 29 septembrie 2020, 21:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.