ORDIN nr.571 din 19 decembrie 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea constructiilor, instalatiilor și panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere
Fisa actului

Descriptori:

Canale
închise/deschise, amplasare în zona drumurilor, condiții
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

Căile Ferate Române
linii, intersecție cu drumuri, condiții
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

Conducte
amplasare în zona drumurilor, condiții
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

Construcții
proiectare în zona drumurilor
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

Drumuri
lucrări în zonă, instalații și panouri publicitare, proiectare, amplasare
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

paralele/intersecție cu căi ferate, linii de tramvai, proiectare, amplasare construcții
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

Funiculare
amplasare în zona drumurilor, condiții
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)
vezi:  Instalații de ridicat

Panouri publicitare
proiectare, amplasare în zona drumurilor
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)

Proiectare
amplasare lucrări în zona drumurilor
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)
vezi:  Construcții

Telecomunicații
cabluri, amplasare în zona drumurilor, condiții
O.G. nr.43/1997
O. nr.571/1997   (M.Tr.)


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.