LEGE nr.163 din 21 iulie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.163 din 21 iulie 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 131/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi
Publicare: M.Of. nr. 561/25 iul. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 2, art. 6 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f),art. 36 pct. I partea introductivă, art. 36 pct. I lit. a), art. 36 pct. II partea introductivă, art. 36 pct. III partea introductivă, art. 37, art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 7, lit. m) - o) la art. 9, lit. g) la art. 27, lit. f) la art. 28, lit. j) la art. 36 pct. I, lit. k) la art. 36 pct. II, lit. j) la art. 36 pct. III, alin. (3) la art. 38
dispune republicarea
  L. nr.177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- termenul prevăzut la art. IV se prorogă cu 5 luni
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.707/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Modificată: O.U.G. nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- termenul prevăzut la art. II, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019
  O.G. nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- Termenul prevăzut la art. II, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 25 august 2021.
  L. nr.190/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- aprobă cu modificări O.G. nr. 18/2019 si modifică termenul prevăzut la art. II , referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) si o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se prorogă până la data de 25 august 2023.


Joi, 20 ianuarie 2022, 14:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.