ORDIN nr.1.212/889 din 2016
al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.212 din 27 octombrie 2016
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.889 din 26 octombrie 2016
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 866/31 oct. 2016
Functie activa:
Modifică: O. nr.763/2016 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (abrogat prin O. nr.196/2017)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.196/2017 al ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
odata cu:
O. nr.763/2016 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.