ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.100 din 15 decembrie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.100 din 15 decembrie 2016
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.86/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 146/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 27.12.2016
Publicare: M.Of. nr. 1052/27 dec. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică art. 2 alin. (21), art. 2 alin. (4) partea introductivă, art. 2 alin. (4) lit. a1), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. e) pct. 2, art. 7 alin. (1) lit. c), d) și f), art. 7 alin. (2) - (5), (51), (8) și (21), art. 7 alin. (20), art. 11 alin. (1) lit. m), art. 11 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) - (4), art. 29 alin. (1) și (2), art. 31, art. 37 alin. (4), art. 47; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce lit. a4) la art. 2 alin. (4), alin. (11) și (12) la art. 5, alin. (32) la art. 6, alin. (53) la art. 7, alin. (81) la art. 7, alin. (202) - (205) la art. 7, art. 73, lit. o) la art. 11 alin. (1), alin. (24) - (26) la art. 11, alin. (4) și (5) la art. 23, alin. (41) la art. 27, alin. (21) la art. 29, alin. (11) la art. 37, anexa nr. 3; abrogă art. 7 alin. (201), art. 8 alin. (3), art. 26 alin. (2) ; denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor” se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”; sintagma „arhitect-șef se înlocuiește cu sintagma „arhitect-șef/urbanist-șef”, sintagma „documentație tehnica — D T." se înlocuiește cu sintagma „proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare”
dispune republicarea
  L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
modifică art. 241, art. 271, art. 29 alin. (6), art. 31 lit. d), art. 32 alin. (1) - (4), (6) și (8), art. 34, art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (12), art. 37 alin. (1), (12), (13) și (3), art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (4), art. 47 alin. (1) și (32), art. 481 alin. (4) și (5), art. 56 alin. (4) - (7), art. 63 alin. (2), art. 631, art. 64 alin. (1), anexa nr. 2; introduce alin. (6) - (8) la art. 14, lit. i) la art. 18 alin. (1), alin. (61) la art. 32, alin. (71) la art. 32, art. 362, alin. (21) la art. 37, alin. (7) la art. 37, alin. (11) la art. 38, alin. (6) la art. 481, alin. (71) la art. 56, alin. (3) și (4) la art. 64, alin. (11) la art. 65; sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului” și „Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, sintagma „aviz de oportunitate” se înlocuiește cu sintagma „aviz de inițiere” și sintagma „Ministerul Culturii prin serviciile județene" se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz”; sintagma „arhitect-șef se înlocuiește cu sintagma „arhitect-șef/urbanist-șef”
dispune republicarea
Functie pasiva:
Respinsă: L. nr.86/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


Vineri, 30 septembrie 2022, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.