ORDIN nr.6.125 din 20 decembrie 2016
al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.6.125 din 20 decembrie 2016
Emitent: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Șiințifice
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 7/4 ian. 2017
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.098/2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.471/2017 al ministrului educației naționale privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diploma și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale si cercetării stiintifice nr. 6.125/2016
  O. nr.5.643/2017 al ministrului educației naționale pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
  O. nr.5.664/2019 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale si cercetării stiintifice nr. 6.125/2016
  O. nr.4.020/2020 al ministrului educatiei si cercetării privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învătământului superior, pe durata stării de urgentă pe teritoriul României (abrogat prin O. nr.4.206/2020)
  O. nr.4.206/2020 al ministrului educatiei si cercetării privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului superior din România


Joi, 03 decembrie 2020, 16:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.