LEGE nr.80 din 27 aprilie 2017
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.80 din 27 aprilie 2017 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 122/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 313/2 mai. 2017
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. IX și art. X; abrogă art. VI
Abrogă: H.G. nr.1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice
- la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art. 235 alin. (4) din L. nr. 98/2016
Modifică: L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. VI din O.U.G. nr. 80/2016 care modifica și completa art. 34
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016 și modifică art. 235 alin.(4)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.417/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Joi, 30 iunie 2022, 21:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.