ORDIN nr.536 din 24 mai 2017
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.536 din 24 mai 2017
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 412/31 mai. 2017
Functie activa:
Modifică: O. nr.979/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin O. nr.1/2020)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1/2020 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară


Marți, 28 iunie 2022, 02:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.