ORDIN nr.181 din 31 mai 2017
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costurile de funcționare si animare) - Selectarea grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.181 din 31 mai 2017
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Publicare: M.Of. nr. 491/28 iun. 2017


Marți, 24 noiembrie 2020, 22:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.