ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.82 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.82 din 8 noiembrie 2017
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 16.11.2017; Prevederile alin. (1)-(4) ale art. VII se aplică în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.
Publicare: M.Of. nr. 902/16 noi. 2017
Functie activa:
Modifică: L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
totodata, modifică:
O.U.G. nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.1.037/2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
O.U.G. nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
L. nr.2/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.1.431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.2.302/2004 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.1.770/2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
L. nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.11/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
L. nr.51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
H.G. nr.1.664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
L. nr.4/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001, la data de 1 aprilie 2019
L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019
L. nr.286/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogată odată cu L. nr. 416/2001 și L. nr. 277/2010, la data de 1 aprilie 2019
O.U.G. nr.25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
L. nr.342/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 9 alin. (4); introduce alin. (21) la art. 2 (începând cu drepturile lunii ianuarie 2018)
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
totodata, modifică:
O.U.G. nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
L. nr.111/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
  O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
totodata, modifică:
L. nr.92/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
O.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
L. nr.304/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
L. nr.296/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
  L. nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
- modifică art. 31 la 1 ianuarie 2018
  L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- modifică art. 97 (cu referire la data intrării în vigoare a legii, astfel: legea va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2019)
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 6 alin. (2)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 15:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.