ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 14 decembrie 2017
privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.98 din 14 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.186/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 94/2018
Cu functie: de abrogare
În vigoare: prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 martie 2018, cu excepția prevederilor art, 24 alin. (3) și art. 28-30, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 1004/18 dec. 2017
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
- la 15 martie 2018
totodata, abrogă:
L. nr.228/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
- la 15 martie 2018
L. nr.314/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
O.U.G. nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
L. nr.31/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 29, art. 30 și art. 31
  O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- modifică art. 6 alin. (4) și art. 20; introduce alin. (31) la art. 7 și alin. (91) și (92) la art. 14;
Aprobată: L. nr.186/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Modificată: O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 7 alin. (31), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) si (2); introduce lit. h) la art. 2 alin. (1); abrogă art. 8, art. 9 alin. (2)
  O.U.G. nr.16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 5 alin. (2)
  O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. h), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 alin. (2) lit. a) si alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă si lit. d), art. 10 alin. (2), denumirea sectiunii a 3-a de la cap. II, art. 11 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 12 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3), (4) si (6), art. 15, art. 16 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (3) lit. a) si b) si art. 19 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 9 si lit. e) la art. 12 alin. (1); abrogă art. 11 alin. (2) si (3), art. 14 alin. (2) si (7) si art. 26 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 2 alin. (1) lit. h), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 partea introductivă si alin. (2) lit. a) si alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă si lit. d), art. 10 alin. (2), denumirea sect. a 3-a de la cap. II, art. 11 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 12 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3), (4) si (6), art. 14 alin. (8), art. 15, art. 16, art. 18 alin. (3) lit. a) si b) si art. 19 alin. (2) lit. a) si b); introduce alin. (21) la art. 5, alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 11, lit. e) la art. 12 alin. (1), alin. (71) si (81) la art. 14 si alin. (11) la art. 25; abrogă art. 11 alin. (2) si (3), art. 14 alin. (2) și art. 26 alin. (1) lit. a)
  O.G. nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
- modifică art. 10 alin. (1) lit. f), art. 12 alin. (1) lit. e), art. 14 alin. (3) si (4) si art. 22
dispune republicarea


Duminică, 07 august 2022, 19:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.