ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 20 decembrie 2017
pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.107 din 20 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.5/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 160/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.12.2017
Publicare: M.Of. nr. 1022/22 dec. 2017
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică art. 3 lit. d); introduce lit.d1) la art. 3, alin. 11) la art. 5
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 4 alin. (1) lit.c), art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 19, art. 28 alin. (1) și (2), art. 33, art. 53, art. 55 alin. (1), art. 68, art 104 alin.(1) lit. a) și c), art. 109 alin. (3), art. 111 alin. (1) și (4), art.114, art. 131 alin. (1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 alin. (1) și (2), art. 161, art. 175 alin. (2) lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), art. 185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b), art. 193 alin. (2) și (3), art. 200 alin. (1), art. 207 alin. (1) lit. b), art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1) lit.d), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (2) și (3), art. 215 alin. (2) lit. b) și alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1) lit.d) pct. (iii), art. 224 alin. (1) lit. i); introduce alin. (3) la art. 4, lit.b1) la art. 7 alin. (1), alin (41) la art. 113, alin. (51) la art. 215; abrogă art. 113 alin. (12) și (13), art. 167 alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225.
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 3 alin. (1) lit. e), r), bb), jj) și ccc), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (2) partea introductivă, art. 6 alin. (2) partea introductivă, art.7 alin. (3) partea introductivă, art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 17 lit. a), art. 24, art. 38, art. 55 alin. (1) lit. d), art. 66, art. 67 alin. (2), art. 68 alin. (1), art. 80 alin. (2) lit.a), art. 82 alin. (1) partea introductivă, art. 95 alin. (4), art. 117 alin. (1) lit. a) și d), art. 124 alin. (1) și (4), art. 126 alin. (11) lit. b), art. 127, art. 140 alin. (1) lit. a), art. 163 alin. (1) lit. a), art. 172 alin. (1) și (2), art. 173, art. 188 alin. (2) lit. a), art. 189 alin. (1), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2), art. 197 alin. (2), art. 199 alin. (1), art. 201, art. 202 alin. (2) și (3), art. 209 alin. (10), art. 219 alin. (1) lit.b), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (2) și (3), art. 228 alin. (2) lit. b), art. 228 alin. (3) - (6), art. 245 alin. (2) partea introductivă și lit.g); introduce alin. (21) și alin. (5) la art. 12, alin. (11) la art. 82, alin. (41) la art. 126, alin. (51) la art. 228, lit. c) la art. 240 alin. (1), lit. m) la art. 245 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 126 alin. (12) și (13), art. 196 alin. (5),art. 246
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 70 alin. (8); introduce lit. d) - l) la art. 111 alin. (2), art. 1121
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 3 alin.(1) lit. a), art. 4 alin. (1) și (4), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 24 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2) și (5), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 3, alin. (7) la art. 53, lit. f) la art. 58 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.5/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice


Joi, 30 iunie 2022, 19:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.