ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.8 din 22 februarie 2018
privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.8 din 22 februarie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.109/2022 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 232/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Dispozițiile art. I pct. 50 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dispozițiile art. I pct. 28 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
Publicare: M.Of. nr. 190/1 mar. 2018
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- introduce art. 71
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 4 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (1) lit. g), titlul cap. IV din titlul I, art. 26 alin. (1), art. 55 lit. e), art. 58 alin. (3), art. 92 alin. (1) lit. l), art. 99 alin. (2), art. 118 alin. (3), art. 170 alin. (1) lit. a), art. 176 alin. (4), art. 185 alin. (5), art. 187 alin. (9) și (11), art. 221 alin. (1) lit. i), art. 241, art. 244 alin. (2), art. 267 alin. (2), art. 322, art. 347 lit. h), art. 699 pct. 17 și 19, art. 784, art. 800 alin. (1) și (8), art. 803 partea introductivă și lit. c), art. 804 alin. (2), art. 809, art. 814 alin. (4), art. 875; introduce art. 61, lit.c) la art. 11, alin. (21) -(24) la art. 16, lit. d) la art. 27 alin. (3), lit. a1) la art. 170 alin. (1), alin. (3) la art. 170, alin. (3) la art. 171, alin. (10) la art. 176, alin. (7) la art. 177, art. 183 1, lit. s) și ș) la art. 184 alin. (1), lit. d1) - d3) la art. 193 alin. (7), alin. (8) la art. 193, lit. l) la art. 221 alin. (1), alin. (21) la art. 267, pct. 41-43 la art. 699, art. 7011, art. 7611 - 76123, art. 7691, art. 7692, alin. (21) - (24) la art. 804, alin. (21) - (24) la art. 857, lit. e) și f) la art. 857 alin. (8) și art. 9261; abrogă art. 203 alin. (1); în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive medicale” se înlocuiește cu sintagma „dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive”;
  O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
- introduce alin. (31) la art. 3
  O.U.G. nr.56/2015 ORDONANȚĂ de urgentă privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
- modifică art. 1 alin. (1)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătătii
- modifică art. I pct. 12; introduce pct. 131, 132 si 351 la art. I
Aprobată cu modificări: L. nr.109/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătătii


Miercuri, 28 septembrie 2022, 16:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.