HOTĂRÂRE nr.354 din 16 mai 2018
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.354 din 16 mai 2018
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 442/25 mai. 2018
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- modifică la Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor - pct. 1, pct. 2, pct. 4 alin. (3), la Titlul IV - Impozitul pe venit - la cap. I secțiunea 1, cu pct. 1-21, pct. 4, pct. 6 alin. (4) lit. b), pct. 8, pct. 9, secțiunea a 6-a cu pct. 11, pct. 12 alin. (1) partea introductivă, pct. 13 alin. (4) și (6) - (8), pct. 14 alin. (2), (6) și (12), la cap. III secțiunea a 4-a cu pct. 15, pct. 26 alin. (4), pct. 27, pct. 28 alin. (6) prima teză, la cap. VII secțiunea a 3-a pct. 30, la cap. VII secțiunea a 4-a pct. 31, pct. 35, pct. 36, la cap. XI secțiunea a 3-a pct. 37, la cap. XI secțiunea a 4-a pct. 38, la cap. XI secțiunea a 5-a pct. 39, pct. 41 alin. (2) lit. c), pct. 41 alin. (3) lit. b), pct. 42 alin. (3), pct. 43 alin. (6), pct. 44, pct. 45, pct. 46 alin. (6), pct. 46 alin. (8) lit. a), b) și partea introductivă a lit. c), pct. 46 alin. (10) și (11), la Titlul V - Contribuții sociale obligatorii - pct. 3 alin. (1) și (4), pct. 4 prima teză, pct. 7, la cap. II titlul secțiunea a 5-a, pct. 8, titlul cap. III, pct. 10, la cap. III titlul secțiunea a 2-a, pct. 11 alin. (1), (6) și (9), la cap. III titlul secțiunea a 4-a, pct. 14, la cap. III titlul secțiunii a 6-a, pct. 16, la Titlul VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - pct. 20 alin. (2), pct. 21, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - pct. 8 alin. (31), (35), (39) și (40), pct. 14 alin. (3) și (4), pct. 15 alin. (2) și (3), pct. 16 alin. (1), pct. 17 alin. (4) și (5), pct. 21 alin. (18), pct. 29, pct. 30 alin. (7) și (10), pct. 31 alin. (2) și (4), pct. 32 alin. (2), pct. 33 alin. (1), pct. 35 alin. (4) și (5), pct. 36 alin. (1), pct. 37 alin. (1), pct. 39 alin. (1), pct. 40 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (10), (11) și (13), pct. 42 alin. (3), pct. 44, pct. 45, pct. 46 alin. (1), pct. 50, pct. 51, pct. 56, pct. 57, pct. 74 alin. (2), (6) și (8), pct. 78 alin. (2) și (8), pct. 158 alin. (3), la Titlul IX - Impozite și taxe locale - pct. 76, pct. 83, pct. 84 alin. (4) - (6) și (8) - (10), pct. 84 alin. (11) lit. c), pct. 84 alin. (12) și pct. 161 lit. c); introduce la Titlul II - Impozitul pe profit - alin. (31) la pct. 5, pct. 161, cap. III1 cu pct. 401, la Titlul IV - Impozitul pe venit - la cap. I secțiunea 1 pct. 22, alin. (11) la pct. 7, lit. v1) la pct. 7 alin. (5), secțiunea a 21-a cu pct. 71 la cap. II, secțiunea a 31-a cu pct. 81 la cap. II, secțiunea a 7-a cu pct. 111 la cap. II, alin. (13) la pct. 14, alin. (4_3) la pct. 33, teza a unsprezecea la pct. 33 alin. (5), secțiunea a 31-a cu pct. 371 la cap. XI, alin. (12) la pct. 46, la Titlul V- Contribuții sociale obligatorii - pct. 41, alin. (3) la pct. 6, pct. 161, pct. 201 și 202, cap. VIII, la Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată - alin. (15) la pct. 3, alin. (14) la pct. 4, alin. (12) și (13) la pct. 8, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - alin. (21) la pct. 165, pct. 1701, 1702 și anexa nr. 46, la Titlul IX - Impozite și taxe locale - alin. (6) la pct. 23 abrogă la Titlul II - Impozitul pe profit - pct. 13 alin. (1) lit. i), cap. II secțiunea a 7-a pct. 24, la Titlul IV - Impozitul pe venit - pct. 6 alin. (9), secțiunea a 5-a cu pct. 10, pct. 21, pct. 26 alin. (1) și (2), pct. 42 alin. (2), pct. 43 alin. (5), pct. 43 alin. (10) și (11), la Titlul V - Contribuții sociale obligatorii - pct. 9 alin. (4), cap. III secțiunea a 3-a cu pct. 12 și 13, cap. III secțiunea a 5-a cu pct. 15, pct. 17, cap. III secțiunea a 61-a cu pct. 171, secțiunea a 7-a cu pct. 18 și secțiunea a 8-a cu pct. 19 și 191, cap. IV al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a cu pct. 21 și 22, cap. V al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a pct. 23-26, cap. VI al Titlului V cu secțiunea 1 și a 2-a pct. 27 și 28, cap. VII cu secțiunea 1 pct. 29, la Titlul VII - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România - pct. 22 alin. (3) și secțiunea a 2-a pct. 25, la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - pct. 1 alin. (1), cap. I secțiunea a 8-a cu pct. 18 -20, pct. 32 alin. (1), cap. I secțiunea a 10-a subsecțiunea 1 cu pct. 41, pct. 47 alin. (1), cap. I secțiunea a 12-a subsecțiunea 1 cu pct. 53 și la Titlul IX - Impozite și taxe locale - pct. 84 alin. (11) lit. d)


Vineri, 05 martie 2021, 16:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.