ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.45 din 24 mai 2018
pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.45 din 24 mai 2018
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 459/4 iun. 2018
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică art. 3 lit. c), d) și e)
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin. (1) și (5), art. 19 lit. a), art. 40, art. 43 alin. (1), art. 65 alin. (2), art. 68 alin. (2) lit. a) și b), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (5) lit. c), art. 111 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (4), art. 153 alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), art. 213 alin. (2), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (6), art. 221 alin. (1) lit. a) și b) partea introductivă și pct. (ii) de la lit. d) și lit. f), art. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7) partea introductivă și lit. d), art. 221 alin. (9), art. 224 alin. (1) lit. a) și art. 226 alin. (1); introduce alin. (12) la art. 113 și alin. (31) la art. 187; abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), art. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8) și art. 229 alin. (3)
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 79 alin. (2), art. 82 alin. (11) lit. b), art. 117 alin. (1) lit. d) și g), art. 163 alin. (3), art. 173, art. 179 alin. (2), art. 196 alin. (1), art. 226 alin. (2), art. 228 alin. (1), art. 236, art. 237 alin. (2) lit. a), art. 240 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 240 alin. (3) partea introductivă, art. 241 alin. (1) și (2), art. 245 alin. (2) lit. k) și art. 247 alin. (1); introduce alin. (12) la art. 126 și alin. (31) la art. 209; abrogă art. 12 alin. (21), art. 149 alin. (3) și art. 227 alin. (2) și art. 250 alin. (3)
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- modifică art. 11 alin. (1), art. 80 alin. (5), art. 107 alin. (1) lit. a), art. 111 alin. (2) lit. d) și art. 112; introduce art. 271; abrogă art. 7 alin. (3)
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) și (5), art. 17 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (3)-(5), art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), (2) și (10), art. 29, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) lit. b) și d), art. 43, art. 49 alin. (1) și (8), art. 50 alin. (2), (5) și (6), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (4), art. 56 alin. (1), art. 62 alin. (1) și art. 63 alin. (1) și (4); introduce alin. (11) la art. 25, alin. (101) la art. 26, alin. (5) la art. 32, alin. (6) și (7) la art. 34, alin. (7)-(10) la art. 50, art. 501, alin. (8) la art. 53, art. 581, art. 582, alin. (4) la art. 59, art. 611, art. 612 și alin. (8) la art. 63; abrogă art. 3 alin. (1) lit. e), cap. II „Notificarea prealabilă”, art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (3), art. 33 alin. (2)-(12), art. 36, art. 49 alin. (5), art. 52 și art. 53 alin. (3)
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 6 alin. (4) și art. 20; introduce alin. (31) la art. 7 și alin. (91) și (92) la art. 14;


Duminică, 03 iulie 2022, 11:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.