DECRET nr.144 din 29 martie 1958
privind reglementarea eliberării autorizatiilor de construire, reparare și desființare a construcțiilor, precum și a celor referitoare la înstrăinările

Identificare act:
Numar/data: Decret nr.144 din 29 martie 1958
Emitent: Prezidiul Marii Adunări Naționale
Cu functie: de baza, de abrogare
Publicare: B.Of. nr. 15/29 mar. 1958 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.221/1950 privitor la împărțeala sau înstrăinarea terenurilor cu sau fără construcțiuni și la interzicerea construirii fără autorizare
Functie pasiva:
Modificat: D. nr.305/1971 privind activitatea geodezica, topo-fotogrammetrica și cartografica, precum și la procurarea, determinarea și folosirea datelor și documentelor rezultate
abrogă art.2 pct.I lit.f, pct.II lit.e
Abrogat: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor


Duminică, 20 septembrie 2020, 09:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.