LEGE nr.5 din 4 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.5 din 4 ianuarie 2019
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 160/2018
Cu functie: de modificare, de aprobare
Publicare: M.Of. nr. 14/7 ian. 2019
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
totodata, aprobă:
L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
totodata, modifică:
O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.31/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice


Joi, 30 iunie 2022, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.