Sentința
nr. 263/CA/2016 — PI din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Oradea — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Identificare act:
Numar/data: Sentința nr.263/CA/2016 din 21 noiembrie 2016
Emitent: Curtea de Apel Oradea
Publicare: M.Of. nr. 616/25 iul. 2019
Functie activa:
Se referă la: H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- dispune anularea parțială a Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 cu privire la:(i) sintagma „în antrepozitul fiscal în care acestea au fost produse” din cuprinsul normei 82 alin. (2); (ii) sintagma „în care a fost produs și denaturat alcoolul etilic — materie primă, respectiv prin utilizarea sistemului integrat,așa cum este acesta definit la pct. 82 alin. (2) teza a doua" din cuprinsul normei 79 alin. (5) teza II


Vineri, 05 martie 2021, 16:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.