ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.7 din 30 martie 1998
privind preturile și tarifele produselor și serviciilor care se executa sau se presteaza în tara în cadrul activităților cu caracter de monopol natural
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.7 din 30 martie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.88/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 277/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 133/2 apr. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum și ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
totodata, abrogă:
L. nr.69/1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum și ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
Modifică: L. nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat
abrogă art. 10
  O.U.G. nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece și de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum și modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/1997
abrogă art.10
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (abrogata prin O.U.G. nr.36/2001)
modifică anexa
  O.U.G. nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (abrogata; respinsa prin L. nr.504/2001)
modifică art.2 alin.(3), abrogă poz.7 din anexă.
Aprobată cu modificări: L. nr.88/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (abrogata prin O.U.G. nr.36/2001)
modifică art.1, art.2 alin.(1), art.6, anexa.
Abrogată: D.C.C. nr.133/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, aprobată prin Legea nr.88/1999
Modificată: O.U.G. nr.150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (abrogata; respinsa prin L. nr.659/2001)
modifică art.3 alin.(3).
Abrogată: O.U.G. nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.