LEGE nr.44 din 20 februarie 1998
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.653/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003
  L. nr.556/2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  O.G. nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  L. nr.169/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  L. nr.336/2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  L. nr.498/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  L. nr.129/2010 pentru completarea art. 322 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
  H.G. nr.761/2010 privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București
  L. nr.91/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.