ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.19 din 4 februarie 2020
privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.19 din 4 februarie 2020
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.178/2020 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 110/2020
Publicare: M.Of. nr. 106/12 feb. 2020
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.178/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
- modifică art. 1 lit. r), art. 6 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 22 alin. (10), art. 29 lit. h), art. 31, art. 34 alin. (3) lit. b), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (3), anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3 si anexa nr. 4; introduce alin. (9) la art. 4, alin. (3) la art. 6, alin. (4) si (5) la art. 9, lit. d) la art. 12 alin. (2), lit. n) si o) la art. 14 alin. (1), art. 161, alin. (4) la art. 18, alin. (11) la art. 20, lit. h_1) la art. 29, lit. t) la art. 29, lit. j) la art. 34 alin. (3), alin. (5) la art. 38, alin. (8) la art. 48, alin. (31) la art. 52 si alin. (5) la art. 52
Modificată: O.U.G. nr.39/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si locuintelor din România în anul 2021
- modifică art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (6), art. 21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (6) si (8)-(10), art. 25 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (2) lit. a)-d), i), n) si q), art. 38 alin. (1), art. 48 alin. (3), anexa nr. 4
dispune republicarea
  L. nr.204/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 39/2021 si modifică art. 28 alin. (2) lit. s), art. 48 alin. (3), anexa nr. 4; introduce lit. m1) la art. 1, alin. (31) la art. 48; abrogă art. 28 alin.(2) lit. r)
  L. nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
- modifică art. 14 alin. (1) lit. f), art. 14 alin. (3) partea introductivă si lit. a), art. 48 alin. (3) si (31); modifică si înlocuieste anexa nr. 3; introduce lit. p) la art. 14 alin. (1); abrogă art. 14 alin. (3) lit. c)
dispune republicarea


Vineri, 19 august 2022, 20:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.