ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 4 februarie 2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.23 din 4 februarie 2020
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 106/12 feb. 2020
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
modifică art. 1 alin. (1) lit. b) si d), art. 1 alin. (2), art. 3 pct. 28 si art. 22 lit. a); introduce pct. 171 si 172 la art. 3, alin. (3) la art. 107, alin. (11) la art. 109 si art. 1161
  O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (11) si (7)
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 165, art. 214 alin. (3), art. 221 alin. (7), art. 224 alin. (1) lit. l) si art. 227 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 57, alin. (21) la art. 140, alin. (71) la art. 167, alin. (31) si (32) la art. 171, alin. (4) si (5) la art. 214 si alin. (71) la art. 221
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 178, art. 227 alin. (3), art. 240 alin. (2) si (3), art. 245 alin. (2) lit. j) si art. 248 alin. (1); introduce lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) si (32) la art. 184 si alin. (4) si (5) la art. 227
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- modifică art. 83 si art. 86 alin. (2); introduce alin. (3) si (4) la art. 87; la articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera b), la articolul 36 alineatul (6) litera a) și litera c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la articolul 70 alineatul (1), la articolul 79 alineatul (1), la articolul 80 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (4), la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 83, la articolul 104, precum și la capitolul II secțiunea 1, sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile/entitățile contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) și litera b), precum și la capitolul I secțiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități/entități contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera m) și litera q), la articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) șl alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 aiineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) șl alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”; la articolul 5 alineatul (1) litera n), litera z) și litera ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma „entității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la articolul 7 alineatul (1), la articolul 81 alineatul (1) litera f), la articolul 87 alineatul (1) și la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritate/entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (5) litera a) și litera c), sintagma „entităților contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorităților/entităților contractante”; la articolul 36 alineatul (1) partea introductivă, la alineatul (3) și la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (2), la alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă”; la articolul 36 alineatul (5), sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante”; la articolul 27 alineatul (1) litera a) și la articolul 36 alineatul (6), sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante”; la articolul 51 alineatul (5) și la articolul 111 alineatul (3), sintagma „autorității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la articolul 71 alineatul (4) și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (7), art. 51 alin. (3), art. 55 alin. (3), (4) si (5), art. 56 si art. 611 alin. (1), (2) si (5) - (7); introduce alin. (2) la art. 8, alin. (21) la art. 46, alin. (3) la art. 48, art. 481, alin. (21) la art. 50, art. 52, alin. (31) la art. 55, alin. (21) si (221 si art. 681; abrogă art. 612
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. VIII
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 2 alin. (1) lit. h), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 alin. (2) lit. a) si alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă si lit. d), art. 10 alin. (2), denumirea sectiunii a 3-a de la cap. II, art. 11 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 12 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3), (4) si (6), art. 15, art. 16 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (3) lit. a) si b) si art. 19 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 9 si lit. e) la art. 12 alin. (1); abrogă art. 11 alin. (2) si (3), art. 14 alin. (2) si (7) si art. 26 alin. (1) lit. a)
Functie pasiva:
Suspendată: D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
Abrogată: O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice


Joi, 30 iunie 2022, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.