DECIZIA
nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.221 din 2 iunie 2020
Emitent: Curtea Constituțională
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 594/7 iul. 2020
Rectificare: M.Of. nr. 702/5 aug. 2020
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Suspendă: O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Admite excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 702/5 aug. 2020


Joi, 30 iunie 2022, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.