ORDONANȚĂ nr.51 din 11 august 1998
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.51 din 11 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.245/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 213/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 296/13 aug. 1998 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
Modificată: O.G. nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- modifică titlul, art.1, art.2, art.21, art.4, art.6; introduce cap.I, art.11-13, art.61- art.63, cap.II cu art.9-17, cap.III cu art.18-28, cap.IV cu art.29-30; abrogă art.3, art.5, art.7 și art.8
dispune republicarea
  L. nr.199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
- aprobă cu modificări O.G. nr. 2/2008 și modifică art. 1 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 6 alin. (1) și (6), art. 9, art. 16, art. 20, art. 21, art. 22; introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 25, alin. (3) la art. 28, art. 291- 293, art. 31
  O.G. nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- abrogă, la 1 ianuarie 2013, art. 21 alin. (1) lit. ș)
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- introduce lit. ț) la art. 21 alin. (1)
  L. nr.201/2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
- modifică art. 21 alin. (1) lit. f)
  O.U.G. nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
- modifică art. 11 lit. d), art. 4 alin. (1) lit. e) și f) și art. 20 alin. (5); introduce lit. m) la art. 1 alin. (2) și art. 32
  O.U.G. nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (1) și (3)
  L. nr.86/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (1) si (3) (abrogă art. 16 din O.U.G. nr. 76/2018)


Joi, 09 decembrie 2021, 15:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.