ORDONANȚĂ nr.95 din 27 august 1998
privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional din România cu sistemul de transport feroviar convențional transeuropean (abrogat prin H.G. nr.877/2010)
  O. nr.343/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară (abrogat prin O. nr.535/2007)
  H.G. nr.1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză (abrogat prin H.G. nr.877/2010)


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.