LEGE nr.154 din 15 iulie 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Fisa actului

Descriptori:

Administrația prezidențială
aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.40/1991
H.G. nr.749/1998
L. nr.154/1998

Administrația publică centrală de specialitate
evaluare performanțe profesionale individuale ale angajaților, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.G. nr.24/2000    [ratificare]
H.G. nr.1.084/2001

resurse umane, gestionare
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998
vezi:  Institutul Național de Administrație
vezi:  Ministere

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
salarizare
O.U.G. nr.24/2000
L. nr.154/1998

Camera Deputaților
indemnizații și alte drepturi, corectare periodică
L. nr.53/1991
L. nr.58/1992
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994

Centrul de Informare și Consultanță pentru Familie
salarizare
L. nr.154/1998

Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) a salariilor
îmbunătățire pentru personalul
din sectorul bugetar
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000

prevederile referitoare la majorarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază în cazul unor activități de producție organizate în subordinea consiliilor locale și județene a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului, abrogare
L. nr.154/1998

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
atribuții, salarizare
L. nr.40/1991
L. nr.66/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.936/1994

Consilii județene și al municipiului București
aparat propriu, coeficienți de multiplicare/ierarhizare, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Contracte individuale de muncă
angajați, evaluare performanțe profesionale individuale, criterii de stabilire salarii de bază între limite
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

Demnitari
indemnizații, stabilire
L. nr.154/1998

Deputați
indemnizații și alte drepturi
L. nr.53/1991
L. nr.58/1992
L. nr.154/1998

Funcționari publici
personal al instituției Avocatul Poporului, ocupare funcții, condiții, salarizare precum și răspundere disciplinară
L. nr.35/1997
L. nr.154/1998

salarizare, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Guvernul României
aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.1.084/2001

Indemnizații
pentru
persoane care ocupă funcții de demnitate publică
L. nr.154/1998

Indexare salarii
coeficient pentru salarizarea personalului din unități bugetare de
multiplicare (ierarhizare)
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.8/2000
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
vezi:  salarizare
vezi:  Protecție socială

Instituții de învățământ
salariați cu contract individual de muncă, evaluare performanțe profesionale, criterii de stabilire salarii de bază
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.176/1999
vezi:  Învățământ

Instituții publice
evaluare performanțe profesionale individuale, salariați, criterii de stabilire salarii de bază între limite
L. nr.154/1998
H.G. nr.1.084/1995
H.G. nr.744/1999

Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor și Materialului Săditor
salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Magistrați
și alte categorii de personal din organele autorității judecătorești, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.134/1999

Management
resurse umane, gestionare în administrația publică centrală, norme metodologice
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998

Ministere
aparat, personal angajat, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.1.084/2001

gestionarea resurselor umane și evaluarea performanțelor individuale
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998

Ministerul Afacerilor Externe
salarizare
L. nr.154/1998

Municipiul București
salarizare, prefectură, primărie
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Personal
din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
salarizare, condiții
L. nr.40/1991
L. nr.50/1996
L. nr.154/1998

din instituțiile de învățământ, cu contract individual de muncă, evaluare performanțe profesionale, salariu de bază
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.176/1999

din învățământ, măsuri salarizare, aplicare
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998

resurse umane, gestionare
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998

Personal din unități bugetare
creșteri salariale în anul 2002, acordare
L. nr.154/1998
O.G. nr.65/1998
O.U.G. nr.8/2000
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.187/2001

Prefecturi
aparat propriu, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)a salariilor, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Președintele României
aparat, gestionare resurse umane
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998

Salariați
contract individual de muncă
instituțiilor publice
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.176/1999
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

creșteri salariale în sectorul bugetar în anul 2002, acordare
L. nr.154/1998
O.G. nr.65/1998
O.U.G. nr.8/2000
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.187/2001

Salariu
consultare sindicate, elaborarea creșterii de stabilire a salariilor de bază între limite și evaluare performanțe individuale
L. nr.154/1998
H.G. nr.775/1998

Salariu de bază
contract individual de muncă
personal din instituții publice, evaluare performanțe profesionale individuale de aplicare a criteriilor de stabilire a salariului de bază între limite
L. nr.154/1998
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.828/1999
H.G. nr.867/1999
H.G. nr.1.084/2001

pentru personalul bugetar
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Salarizare, remunerare, indemnizație
regim juridic
L. nr.14/1991
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Agenția Națională de Consultanță Agricolă
L. nr.154/1998
H.G. nr.676/1998

autorități publice
deputați, senatori
L. nr.53/1991
L. nr.154/1998

judecătorii Curții Constituționale
L. nr.47/1992
L. nr.56/1996
L. nr.154/1998

judecătorii Curții Supreme de Justiție
L. nr.56/1996
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.134/1999

personal din prefecturi și consilii locale
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Președintele, membrii și personalul C.N.V.M. și ai burselor de valori
L. nr.40/1991
L. nr.66/1997
L. nr.154/1998

Președintele și personalul Curții de Conturi
L. nr.50/1995
L. nr.154/1998

Președintele României, Guvernul și personalul Administrației prezidențiale și al celorlalte organe ale puterii executive
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998

Centrul de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
L. nr.154/1998
O.G. nr.62/1999

echivalarea funcțiilor din cabinetul demnitarului cu cele prevăzute în O.G. nr. 39/1994
L. nr.154/1998
O.G. nr.32/1998

indemnizație lunară pentru persoane care ocupă funcție de demnitate publică
L. nr.154/1998

personal
de conducere și execuție al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție
L. nr.154/1998
H.G. nr.216/2001

din învățământ, măsuri, aplicare
L. nr.128/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998

din unități bugetare -stabilire, modificarea încadrării, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

din unități de învățământ
L. nr.128/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998

Secretariat tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998

valoarea de referință universală pentru valoarea de referință sectorială, stabilire
L. nr.154/1998
L. nr.216/2001

Senat
indemnizații și alte drepturi
L. nr.53/1991
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994

Sindicate
consultare, elaborare criterii de stabilire a salariilor de bază între limite și evaluare performanțe individuale profesionale
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998


Luni, 21 septembrie 2020, 12:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.