LEGE nr.154 din 15 iulie 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
  H.G. nr.34/2003 privind înființarea Centrului Național de Excelență (abrogat prin H.G. nr.231/2007)
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
  O.U.G. nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
  H.G. nr.229/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei (abrogat prin H.G. nr.1.064/2005)
  H.G. nr.297/2003 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.761/2003)
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
  H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2004)
  H.G. nr.758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri (abrogat prin H.G. nr.401/2006)
  L. nr.353/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
  H.G. nr.405/2004 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.157/2005)
  L. nr.91/2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
  L. nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
  L. nr.184/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
  H.G. nr.1.515/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (abrogat prin H.G. nr.1.814/2005)
  O. nr.2.792/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanțelor activității profesionale a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, precum și a magistraților detașați în sistemul penitenciar (abrogat prin O. nr.1.792IC/2013)
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.U.G. nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
  H.G. nr.86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfășurării activității de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a activității privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  H.G. nr.157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2007)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (abrogat prin H.G. nr.1.423/2009)
  O.G. nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic


Luni, 21 septembrie 2020, 12:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.