DECIZIA
nr. 392 din 8 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1) teza a doua și ale art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 72 alin. (2) din aceeași lege, cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, precum și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.392 din 8 iunie 2021
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 688/12 iul. 2021
Functie activa:
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- dispozitiile art. 72 alin. (2), cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, precum si solutia legislativă din art. 72 alin. (1), potrivit căreia dispozitiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie în ceea ce priveste solutionarea actiunilor formulate împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungeste sau se încetează starea de alertă, precum si a ordinelor si a instructiunilor prin care se stabileste aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă
Respinge excepția de neconstituționalitate ca neîntemeiată: L. nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- art. 3 alin. (2) si art. 4 alin. (1) teza a doua
Respinge excepția de neconstituționalitate ca inadmisibilă: O.U.G. nr.192/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitătii de telemuncă


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 05:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.