ORDONANȚĂ nr.3 din 25 august 2021
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.3 din 25 august 2021
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 821/27 aug. 2021
Functie activa:
Modifică: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 3 alin. (1) lit. yy), art. 55 alin. (1) lit. a), art. 55 alin. (2), art. 70 alin. (2) si (3), art. 196 alin. (21), art. 213 alin. (2), art. 214 alin. (5) si (6), art. 219 alin. (5) si art. 227 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 165, alin. (51) la art. 214 si alin. (7) la art. 214; abrogă art. 113 alin. (11)
dispune republicarea
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 3 alin. (1) lit. zz), art. 68 alin. (1) lit. a), art. 68 alin. (2), art. 205 alin. (21), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (5) si (6), art. 233 alin. (5) si art. 248 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 178, alin. (51) la art. 227 si alin. (7) la art. 227; abrogă art. 126 alin. (11)
dispune republicarea
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- modifică art. 5 alin. (1) lit. gg), art. 91, art. 94 alin. (1) si (2) si art. 111 alin. (3); introduce alin. (5) la art. 80
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 9 alin. (4), art. 31, art. 49 alin. (6), art. 53 alin. (6), art. 58 alin. (3) lit. b), art. 582 si art. 611 alin. (1) lit. b)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 10 alin. (1) lit. f), art. 12 alin. (1) lit. e), art. 14 alin. (3) si (4) si art. 22
dispune republicarea


Joi, 30 iunie 2022, 18:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.