LEGE nr.226 din 16 septembrie 2021
privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.226 din 16 septembrie 2021
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 210/2021
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 891/16 sep. 2021
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- de la 1 noiembrie 2021
totodata, abrogă:
L. nr.92/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021
O.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021
L. nr.304/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021
L. nr.296/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
- odată cu O.U.G. nr. 70/2011, de la 1 noiembrie 2021
Modifică: O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni și in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
- modifică art. 8 alin. (1) si (2)
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.2/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.4/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.111/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică art. 3 pct. 16, art. 100 pct. 29; În tot cuprinsul legii, sintagma „client vulnerabil” se înlocuieste cu sintagma „consumator vulnerabil”
  O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.286/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.342/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 oct. 2022
  L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- modifică art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 38 alin. (3), art. 66 partea introductivă a alin. (2), art. 69 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 86 alin. (1) lit. d) si i), art. 90 alin. (1), art. 97(cu privire la intrarea în vigoare a legii la data de 1 oct. 2022, cu exceptia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 feb. 2022); abrogă art. 3 alin. (2) lit. c), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) lit. j)-l) si lit. v), art. 9 alin. (3) lit. c), art. 13 alin. (3), capitolul II, sectiunea a 4-a — Stabilirea cuantumului suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 20—27, art. 31, art. 38 alin. (5), capitolul III, sectiunea a 2-a — Modalităti de facturare si plată a energiei termice furnizate în sistem centralizat si sectiunea a 3-a — Conditiile speciale de acordare a suplimentului pentru locuire, cuprinzând articolele 43—55, art. 58 alin. (2), art. 73 alin. (2) si (3), art. 75 art. 77, art. 86 alin. (1) lit. e) si f), art. 94 alin. (1) lit. c), art. 96 lit. c), art. 98 si abrogă anexele nr. 1 si 2
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.982/2021 pentru promulgarea Legii privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
Modificată: O.U.G. nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (3)


Luni, 28 noiembrie 2022, 16:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.