LEGE nr.191 din 19 octombrie 1998
privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
autorități administrative autonome, organizare și funcționare
Serviciul de Protecție și Pază
L. nr.191/1998

Autovehicule
ale Serviciului de Protecție și Pază, avariere în misiune, răspundere materială, suportare
L. nr.191/1998

Deces
salariați ai Serviciului de Protecție și Pază, drepturi, urmași
L. nr.191/1998

Demnitari
protecție și pază
L. nr.191/1998

Domeniu public
imobile deținute de unitățile Serviciului de Protecție și Pază și zonele de protecție
L. nr.191/1998

Echipament
de protecție
misiuni personal din Serviciul de Protecție și Pază
L. nr.191/1998

Parlamentul României
control, Serviciul de Protecție și Pază
L. nr.191/1998

Pază
Serviciul de Protecție și Pază, organizare și funcționare
L. nr.191/1998

Pensie
personal Serviciul de Protecție și Pază, gradul I, II și III de invaliditate, cuantum, condiții
L. nr.191/1998

Personal
din S.P.P., personal militar și civil, atribuții, drepturi, obligații
L. nr.191/1998

Protecție și pază
serviciu, organizare și funcționare
L. nr.191/1998

Serviciul de Protecție și Pază
atribuții în domeniul siguranței naționale, organizare și funcționare
L. nr.51/1991
L. nr.191/1998

Sistemul național de apărare a României
Serviciul de Protecție și Pază, organizare și funcționare
L. nr.191/1998

Sporuri
acordare personalului din
Serviciul de Protecție și Pază
L. nr.191/1998

Zonă
de acces interzis, protecție și pază, măsuri
L. nr.191/1998


Joi, 23 septembrie 2021, 23:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.